Pravidlá veštenia a obchodné podmienky /Ladislav Sivák EZOkonzult/

Ochrana osobných údajov

 
Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vám dávam do pozornosti nasledujúce informácie.

 

Pri objednávaní vešteckých alebo iných ezoterických služieb mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o krstné meno /nikdy nie priezvisko/, dátum narodenia, znamenie zvieratníka, e-mailovú schránku, prípadne aj mobilný telefonický kontakt. Keďže s časťou týchto údajov /krstné meno, dátum narodenia, znamenie zvieratníka/ pracujem pri vešteckom rozbore a s časťou pri samotnom výklade karát /zasielanie veštby na e-mail, prípadne jej sprostredkovanie počas telefonickej konzultácie/, zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť.

 

Krstné meno a dátum narodenia, resp. znamenia zvieratníka potrebujem na energetické napojenie sa na klienta.

E-mailovú adresu, prípadne číslo telefónu potrebujem na zaslanie, resp. sprostredkovanie samotnej veštby.

 

S vašimi údajmi narábam nasledovne:

 • Slúžia výsostne na jednorazový veštecký rozbor – vami vyžiadaný a odsúhlasený.
 • Som viazaný mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie dostali do externého prostredia, prípadne iným osobám.
 • Údaje nezhromažďujem. Výnimkou je spotrebiteľská súťaž, do ktorej je zapojený každý klient, ktorý si v určitom časovom horizonte objedná niektorú z mojich služieb. Len čo sa súťaž skončí a vyhodnotím či odmením výherov, osobné údaje všetkých účastníkov viac nepotrebujem, a preto budú natrvalo vymazané.
 • Údaje nezverejňujem.
 • Neposkytujem žiadnym tretím osobám a stranám.
 • Neobchodujem s nimi.

 

Je tiež dôležité vedieť, že:

 • Nezískavam žiadne informácie o vašom počítači, napríklad IP-adrese.
 • Neposielam žiadne nevyžiadané marketingové novinky na váš mail či mobilný telefón.
 • Na stránkach nepoužívam cookies.
 • Nežiadam vaše fotografie či iné identifikačné alebo biometrické údaje.
 • Nežiadam údaje o vašej sexuálnej orientácii, rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch a pod.

 

Vami poskytnuté údaje chránim v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité, poškodené alebo iným spôsobom degradované.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prípadne sa na ne popýtať, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu vestecpeter@gmail.com. Do 30 dní odo mňa získate informácie o tom, ako pristupujem k vašim osobným údajom a ako s nimi nakladám.  

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018Viac tu: https://vestecpeter.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Ochrana osobných údajov

 
Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vám dávam do pozornosti nasledujúce informácie.

 

Pri objednávaní vešteckých alebo iných ezoterických služieb mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o krstné meno /nikdy nie priezvisko/, dátum narodenia, znamenie zvieratníka, e-mailovú schránku, prípadne aj mobilný telefonický kontakt. Keďže s časťou týchto údajov /krstné meno, dátum narodenia, znamenie zvieratníka/ pracujem pri vešteckom rozbore a s časťou pri samotnom výklade karát /zasielanie veštby na e-mail, prípadne jej sprostredkovanie počas telefonickej konzultácie/, zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť.

 

Krstné meno a dátum narodenia, resp. znamenia zvieratníka potrebujem na energetické napojenie sa na klienta.

E-mailovú adresu, prípadne číslo telefónu potrebujem na zaslanie, resp. sprostredkovanie samotnej veštby.

 

S vašimi údajmi narábam nasledovne:

 • Slúžia výsostne na jednorazový veštecký rozbor – vami vyžiadaný a odsúhlasený.
 • Som viazaný mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie dostali do externého prostredia, prípadne iným osobám.
 • Údaje nezhromažďujem. Výnimkou je spotrebiteľská súťaž, do ktorej je zapojený každý klient, ktorý si v určitom časovom horizonte objedná niektorú z mojich služieb. Len čo sa súťaž skončí a vyhodnotím či odmením výherov, osobné údaje všetkých účastníkov viac nepotrebujem, a preto budú natrvalo vymazané.
 • Údaje nezverejňujem.
 • Neposkytujem žiadnym tretím osobám a stranám.
 • Neobchodujem s nimi.

 

Je tiež dôležité vedieť, že:

 • Nezískavam žiadne informácie o vašom počítači, napríklad IP-adrese.
 • Neposielam žiadne nevyžiadané marketingové novinky na váš mail či mobilný telefón.
 • Na stránkach nepoužívam cookies.
 • Nežiadam vaše fotografie či iné identifikačné alebo biometrické údaje.
 • Nežiadam údaje o vašej sexuálnej orientácii, rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch a pod.

 

Vami poskytnuté údaje chránim v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité, poškodené alebo iným spôsobom degradované.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prípadne sa na ne popýtať, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu vestecpeter@gmail.com. Do 30 dní odo mňa získate informácie o tom, ako pristupujem k vašim osobným údajom a ako s nimi nakladám.  

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018Viac tu: https://vestecpeter.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov/


Pravidlá veštenia a obchodné podmienky - prečítajte si, prosím, pozorne

Objednávateľom vešteckých diel je spotrebiteľ, dodávateľom veštec Damiel /Ladislav Sivák EZOkonzult/. Spotrebiteľ, ktorý si objedná ľubovoľné veštecké dielo, prečítaním Pravidiel veštenia a obchodných podmienok súhlasí s danými pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu, vypracovanými v nasledujúcich bodoch. 

*Moje stránky nie sú poskytované vo forme e-shopu. Neponúkam všeobecné, hromadné, masové produkty ani tovary či služby, ktoré vytvoril iný výrobca. Všetky konzultácie alebo iné ezoterické, veštecké diela sú špecifické, unikátne a jedinečné, šité na mieru daného klienta. Ide o výsledok duševnej tvorivej a myšlienkovej práce autora. 

*Objednávateľ si v prípade záujmu objedná ľubovoľné veštecké dielo, a to prostredníctvom formulárov uvedených na príslušnej stránke. Objednávka zatiaľ nie je záväzná. Vzápätí - zväčša do 24 hodín - mu odošlem potvrdzujúci mail s presnou inštruktážou, časovým horizontom na vypracovanie odpovedí, resp. návrhom termínu na telefonický hovor, alebo osobné stretnutie vrátane platobných podmienok. Úhradou sa objednávka stáva záväzná. Úhradou objednávateľ plne súhlasí s podmienkami uvedenými v maile, vrátane termínu  osobnej alebo telefonickej konzultácie. 

Odstúpenie od objednávky alebo jej storno je možné do 14 dní od odoslania objednávky, a to správou na mail damielvestec@azet.sk alebo na čísle +421915677106. V prípade, že klient za konzultáciu už zaplatil, suma mu bude vrátená do 7 dní od storna alebo odstúpenia, a to na bankový účet. 

Po vypracovaní a poskytnutí vešteckej konzultácie alebo iného ezoterického diela objednávateľ už nemôže dielo vrátiť - odstúpiť od objednávky /pretože bolo vytvorené výsostne podľa jeho požiadaviek a potrieb/, a teda ani si nárokovať na vrátenie uhradenej sumy.

* Veštenie alebo duchovnú pomoc  realizujem prostredníctvom telefónu alebo osobnou návštevou. Pracujem len na objednávky. 

*Veštbou, konzultáciou ani inou formou duchovnej pomoci nepreberám zodpovednosť za váš život, za vaše konanie či skutky. Som poradca. Vaše životné rozhodnutia sú len a len vo vašich rukách.

*Pri výklade karát si treba uvedomiť, že na určité otázky nejestvuje striktná odpoveď "áno" alebo "nie". Život nie je ani čierny, ani biely, a preto vám môžem poskytnúť viaceré spôsoby riešenia situácie. To, ktorou cestou sa napokon vyberiete, je čisto na vás.

*Nežiadajte od kariet striktné časové výklady, pretože čas ako taký je veličina meniteľná - tak, ako je vo veľkej miere meniteľná aj samotná budúcnosť.

*Nepýtajte sa na osoby, s ktorými nie ste v priamom rodinnom zväzku, pretože skúmať v kartách cudzie životy nie je korektné ani čestné.

*Počas konzultácie nerozoberám váš fyzický zdravotný stav, pretože nie som lekár. Viem však diagnostikovať energetické zdravie, teda stav čakier, aury a meridiánov. Opýtať sa ma môžete aj na duchovné alebo duševné spúšťače ochorení. Treba si uvedomiť, že vývoj vašej choroby nezávisí odo mňa, ale je čisto vo vašich rukách, pretože každý si je strojcom vlastného šťastia. Môžete sa mojich kariet spýtať, čo robiť, aby bolo Vaše telo či duša zdravšia, no nezabúdajte že služby u Damiela / Ladislav Sivák EZOkonzult / a na mojej stránke nenahradzujú odbornú lekársku pomoc. A preto sa treba riadiť radami Vášho ošetrujúceho lekára!!!

*Neodpovedám na otázky spojené so smrťou, pretože tieto kompetencie sú v rukách Najvyššieho.

*Pri spirituálnej pomoci si treba uvedomiť, že veštba či iná duchovná praktika sa nezaobíde bez dôvery. Ak si kartára skúšate, veštba neplní svoj účel. Dávajte iba korektné dátumy narodenia. Nepýtajte sa na hlúposti s cieľom otestovať, či na to karty "prídu". Nedôvera veštbu, rituál a poradenstvo narúša, a tak vychádzajú zmätočné odpovede. Ak sa so zámerom otestovania veštca pýtate na zosnulú osobu, karty sa spájajú s jej dušou, nie s fyzickým telom, a preto nemusia odhaliť, že daný človek je už nežijúci. 

 

* Moja práca spočíva z veštenia spirituálnej  a rituálnej konzultácii, poradenstva, a ezoterického - spirituálneho rozvoja osobnosti .

*Dávajte si pozor, aby sa z veštenia nestala závislosť. Spoľahnite sa aj na svoju vlastnú intuíciu, pocity, rozum a triezvu analýzu situácie.

*Uvedomte si, že aj veštec či spirituálny poradca je len človek, a preto je omylný. V prípade reklamovania formy alebo obsahu vešteckého diela ma, prosím, kontaktujte mailom – damielveštec@azet.sk. Reklamáciu pozorne preskúmam a v prípade vedomej chyby uskutočním nápravu, napríklad vo forme ďalšieho - tentoraz bezplatného veštenia. 

Na dodané ezoterické dielo sa vzťahuje duševné vlastníctvo dodávateľa, čiže veštca, a preto je  každá poskytnutá služba svojím významom a podstatou jedinečná a unikátna. Je dôležité poskytnúť dodávateľovi všetky žiaduce a korektné informácie - vedúce k realizácii takej služby, ktorá čo najpresnejšie odpovie na dopyt objednávateľa.

*Veštenie a konzultácie či poradenstvo a ostatné služby spojene ezoterikou – spiritualitou, ktorá je mojou prácou, za ktorú odvádzam dane. Služby sú teda - pochopiteľne - spoplatnené. Úhrada sa realizuje vkladom alebo prevodom na účet. Osobná platba je možná. Poplatky za jednotlivé formy služieb sú uvedené na konkrétnych stránkach. 

Nie som platcom DPH.

*To, že sa mi ozvete a objednáte si moje služby či formy pomoci, je len a len vaša voľba - nikto vás k tomu netlačí a ani nesmie tlačiť. Máte v rukách voľnosť a slobodné rozhodnutie.

*Nakoľko mám nemálo objednávok, na výklady či iné formy spirituálnej, ezoterickej pomoci sa istý čas čaká, maximálne 6 týždňov. Nedokážem  urýchliť výklady a ostatné služby ktoré ezoterikou a spiritualitou súvisia. Poplatky za urýchlenú veštbu neprijímam - pretože sa snažím konať korektne voči všetkým /objednávkami sa zaoberám postupne - tak, ako prichádzajú/.

*Pracujem dôverne a všetky informácie, ktoré mi pred konzultáciou alebo počas nej poskytnete, sú len medzi nami - v žiadnom prípadne sa nedostanú tretím osobám. 

Poskytovateľ služieb – veštec Damiel / Ladislav Sivák/ - má právo použiť odpovede pre príslušného klienta /odporúčania, rady, usmernenia, alternatívy/ reprodukovane, napríklad na svojich stránkach, v médiách alebo periodikách, a to podľa vlastného uváženia a bez predošlého súhlasu pôvodného klienta. Samozrejme, anonymita klienta ostáva prvoradá /čiže nikdy nebude zverejnená/. V prípade reprodukovaného použitia vešteckých informácií a odpovedí /napríklad v rámci všeobecnej poradne/ sa môže uviesť iné, teda zmenené meno klienta.

*Povinné údaje o mojej živnosti nájdete v sekcii Mapa stránok.

*Súčasťou Pravidiel veštenia a obchodných podmienok je aj sekcia

*Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel - uvededených na stránkach www.damiel.sk - a to vo forme rozmnožovania alebo šírenia textov či fotografií akýmkoľvek spôsobom /aj v inom než slovenskom jazyku/ - bez predošlého písomného súhlasu majiteľa zakázané. 

*Pravidlá veštenia a obchodné podmienky sú platné od 8. 8. 2018. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich bez uvedenia dôvodu.