POKYNY PRI ENERGOTERAPII NA DIAĽKU


Je naším spoločným cielom, aby postup energoterapie na diaľku prebiehal podľa možností bez vážnejších problémov. Preto je vhodné dodržiavať odporučené pokyny:

1. Pokiaľ užívate lieky od lekára, tak ich vysadenie je možné iba so súhlasom lekára.

2. Pokiaľ užívate lieky od lekára a chcete užívať niektoré lieky bez predpisu, tiež konzultujte s lekárom.

3. Pokiaľ máte vysoký, kolísavý alebo nízky tlak, treba konzultovať s lekárom aj rôzne druhy terapií. Mali by ste o tomto stave informovať aj Damiela.

4. Pokiaľ sa liečite u liečiteľa a terapeuta, tak isto treba postup liečby konzultovať a oboznámiť ho s diagnózou aj Damiela. Nie je dobré sa liečiť u dvoch, troch liečiteľoch naraz.

5. Nie je rozumné žiadnym spôsobom meniť navrhnutý postup samoliečby. Samoliečba je špeciálne upravená na vašu osobu a každá zmena môže znehodnotiť účinnosť. Damiel intuitívne s kyvadlom pri každej terapii zisťuje, ako sa dostane do tela, ako bude účinkovať, čo by účinnosť podporilo.

6. Pokiaľ ste onkologický pacient, tak trvám na neustálej návšteve u lekára a pravidelnom testovaní. Pokiaľ to nebudete rešpektovať, tak Damiel sa nebude podieľať na ozdravovaní.

7. Pokiaľ máte vážne psychické problémy a nebudete užívať lieky od psychiatra, tak sa Damiel nebude podieľať na vašom ozdravovaní.

8. Uvedomte si, že ozdraveniu môžete sami prispieť k vyliečeniu. Iba treba byť trpezlivejší. Ozdravenie zaberá postupne, ale je trvácnejšie.

9. Pokiaľ začínate užívať liek vo voľnom predaji, tak treba začať vždy s minimálnou dávkou. Otestovať reakciu a postupne zvyšovať množstvo.

10. Pokiaľ sa liečivo aplikuje na kožu, tak treba tiež vyskúšať reakciu na malej ploche a až potom aplikovať na väčšiu plochu.

11. Pokiaľ je vám od užívania lieku vo voľnom predaji nevoľno, tak treba znížiť dávku. Prípadne niekoľko dní ho neužívať. Potom sa ho pokúsiť užívať znovu. Tr Niekedy to treba zopakovať viackrát.

12. Pokiaľ vám pri ozdravení príde zle, je nutné okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V prípade nutnosti ihneď navštíviť pohotovosť.

13. Pokiaľ vám je nevoľno pri energoterapii, je treba kontaktovať Damiela  (e-mailom, po telefóne). Damiel vás usmerní, prípadne pomôže na diaľku.

14. Neodporúča sa experimentovať pri ozdravovaní, hrať sa na vševedúceho a svojvoľne zasahovať do energoterapie. Prípadne vynechávať niektoré procedúry.

15. Pokiaľ ste vo vážnom zdravotnom stave, či už fyzickom, alebo psychickom musíte počítať, že ozdravenie  môže sprevádzať aj nepríjemné situácie. Treba si zvážiť riziko energoterapie. Prípadne intenzívne konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Vo vážnych zdravotných stavoch je nutná prítomnosť druhej osoby a praktizovať všetko s veľkou opatrnosťou.

16. Každú nejasnosť treba konzultovať a vyjasniť si v rámci konzultácií s Damielom. V prípade nedodržiavania týchto zásad sa Damiel nebude podieľať na vašej energoterapie a samoliečbe.