MAGICKÉ ÚKONY U DAMIELA

Potrebujete sa poradiť v oblasti magických úkonov?

Magické úkony sú zásahom do jemnohmotného sveta, ktorý sa potom prejaví v našom v hmotnom svete.

Magickými úkonmi rozumieme:

 • magickú očistu organizmu od rôzných negatívnych vplyvov
 • magická očista  a upevňovanie vzťahov
 • energetické čistenie aury
 • energetické očisty domov a priestorov
 • očistné rituály a odrábanie prekliatí aj rodu
 • energetické čistenie od porobenia, závistí a pobosorovania
 • energetické dobíjanie osôb /energoterapia vhodná pri ochoreniach/
 • odprevádzanie zblúdilých duší / duchov mŕtvych/ do miesta určenia
 • odlievanie a výroba magických sviečok podľa problémov
 • výroba magických predmetov /amuletov a talizmanov/
 • nabíjanie talizmanov
 • energetická likvidácia temnych entit
 • a iné podľa daného problému

CENOVÁ PONUKA

Cenová ponuka  za magické úkony - služby je špecifická, preto sa nedá presne stanoviť. Po prvotnej konzultácii a rozobratiu problému, ktorý chcete riešiť, sa určí aj cena. Cena sa určuje podľa náročnosti a času strávenom na magickom úkone. Chcem však podotknúť, že som ústretový a  ochotný dospieť do záverečných dohôd výhodných a akceptovateľných pre obe strany.

 

 

 

Objednávky a info po telefóne +421 /0/ 915677106 alebo na e-mail damielvestec@azet.sk

Objednávky a info o čísle účtu po telefóne +421 /0/ 915677106 alebo na e-mail damielvestec@azet.sk

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
Objednávky a info o čísle účtu po telefóne +421 /0/ 915677106 alebo na e-mail damielvestec@azet.sk

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
1. osobná konzultácia - platba vopred na účet
2. cez telefón  - platba vopred na účet

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
1. osobná konzultácia - platba vopred na účet

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
1. osobná konzultácia - platba vopred na účet

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
1. osobná konzultácia - platba vopred na účet

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
1. osobná konzultácia - platba vopred na účet

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/

Spôsob platby:

1. osobná konzultácia - platba vopred na účet
2. cez telefón  - platba vopred na účet
Zaslaná čiastka prepadá ak sa klient neozve v dohodnutom termíne a v čase.Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
Cez víkend, sviatok alebo do 24 hod. Príplatok +50%

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
Cez víkend, sviatok alebo do 24 hod. Príplatok +50%

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/

 

Služby u Damiela a na mojej stánke nenahradzujú odbornú lekársku pomoc.A preto sa treba riadiť radami Vášho ošetrujúceho lekára!!!

Služby u Damiela a na mojej stánke nenahradzujú odbornú lekársku pomoc.A preto sa treba riadiť radamy Vášho ošetrujúceho lekára.

Viac tu: https://www.damiel.sk/
po telefóne +421 /0/ 915677106 alebo na e-mail damielvestec@azet.sk

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/

Cez víkend, sviatok alebo do 24 hod. Príplatok +50%

Spôsob platby:

1. osobná konzultácia - platba vopred na účet
2. cez telefón  - platba vopred na účet
Zaslaná čiastka prepadá ak sa klient neozve v dohodnutom termíne a v čase.

Objednávky a info o čísle účtu po telefóne +421 /0/ 915677106 alebo na e-mail damielvestec@azet.skViac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
Služby u Damiela a na mojej stánke nenahradzujú odbornú lekársku pomoc.A preto sa treba riadiť radamy Vášho ošetrujúceho lekára.

Viac tu: https://www.damiel.sk/

1hod/ = 35 eur

                        ½ hod = 25 eurViac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/
Cez víkend, sviatok alebo do 24 hod. Príplatok +50%

Viac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/

1hod/ = 35 eur

                        ½ hod = 25 eurViac tu: https://www.damiel.sk/sluzby/