Choroby z prekliatia existujú! Som tu aby som Vám pomohol...

EZO KURZY, SEMINÁRE, ŠPIRITUÁLNE SEANSY U DAMIELA

Dovoľujem si Vás pozvať na svoje kurzy, semináre a seansi,ktore Vám pomôžu každodennom v živote a rozvoji osobnosti.

 

OZDRAVNÝ SEMINÁR s TV8
Téma: Očista aury a liečivá energia pri bolestiach chrbta
Miesto konania:
Hotel Barónka,Mudrochova 2, 835 27 Bratislava-Rača
Dátum a čas:
05.05.2018 o 9:30 do 17:00
Vstupné:
€ 95,-/osoba ( v cene nie je zahrnutá strava )

Objednať sa na seminár môžete:

A: telefonicky na čísle 0904 700 475 v pracovných dňoch od 8:30 - 16:00

B: mailom na adresu: klickova@mediatex.sk

 

SEMINÁR S DAMIELOM

Téma: Diagnostika prekliatia a

duchovné liečenie chorôb z prekliatia, z porobenia, zo závisti,

/ v hodné aj pri silných bolestiach chrbtice a hlavy/.
Miesto konania:
Harmony House, Veľký Meder

Dátum a čas:
02.06.2018 o 9:30 do 17:00

Vstupné:
€ 70,-/osoba ( v cene nie je zahrnutá strava )

Objednať sa na seminár môžete:

A: telefonicky na čísle 0915677106 alebo pošlite sms a Damiel vám zavolá späť,

v pracovných dňoch od 8:30 - 16:00

B: mailom na adresu: damielveštec@azet.sk / volné ešte 6.miest/.

 

Seminár s DAMIELOM a jeho hosťom ktorého poznáte z TV v BRATISLAVE

Téma: Diagnostyka kliatby, očista aury, duchovná liečba pri rôznych ochorení

Miesto konania:
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Dátum a čas:
16.06. 2018 ( SOBOTA ) od 10.00 - 16.30 hod.

Vstupné:
€ 95,-/osoba ( v cene nie je zahrnutá strava )

Objednať sa na seminár môžete:

A: telefonicky na čísle 0915677106 alebo pošlite sms a Damiel vám zavolá späť,

v pracovných dňoch od 8:30 - 16:00

B: mailom na adresu: damielveštec@azet.sk / volné ešte 6.miest/.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu objednávateľ poskytne, budú použité výlučne na potreby súvisiace s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Vyplnením údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 428/ 2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť po podaní písomnej žiadosti.

 

 

(,,OSLOBOĎ DUŠU, ABY TELO BOLO ZDRAVÉ´´) Viac tu: https://www.damiel.sk/

Služby u Damiela a na mojej stránke nenahradzujú odbornú lekársku pomoc.

A preto sa treba riadiť radami Vášho ošetrujúceho lekára!!!

 

Uskutočním pre vás prednášku, seminár alebo kurz kdekoľvek na Slovensku.

© 2013 Všetky práva vyhradené.