Choroby z prekliatia existujú! Som tu aby som Vám pomohol...

ETICKÝ KODEX PRI VEŠTECKÝCH EZOTERICKÝCH SLUŽBÁCH

Pri výklade vešteckými metódami nesúdim klientovo správanie, konanie, ani jeho myšlienky.

Snažím sa byť vždy maximálne objektívny.

Neposkytujem služby, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo môžu ublížiť iným ľuďom.

Nikdy nehodnotím výklady, rady a prácu ostatných ezoterických poradcov.

Nevykladám vešteckými metódami  na osoby, ktoré o to nepožiadali – napr. rodičia chcú vedieť, čo ich deti čaká v milostnom živote a pýtajú sa ma bez súhlasu svojich detí.

Tento kódex poruším snáď len vo výnimočných prípadoch a len vtedy, keď dotazujúceho bude motivovať úprimná a nezištná láska a snaha pomôcť im.

Poznatky, ktoré získate pri výklade vešteckými metódami, nevyvyšujte nad názory iných ľudí.

S láskou DAMIEL

Uskutočním pre vás prednášku, seminár alebo kurz kdekoľvek na Slovensku.

© 2013 Všetky práva vyhradené.