ETICKÝ KODEX PRI VEŠTECKÝCH EZOTERICKÝCH SLUŽBÁCH

Pri výklade vešteckými metódami nesúdim klientovo správanie, konanie, ani jeho myšlienky.

Snažím sa byť vždy maximálne objektívny.

Neposkytujem služby, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo môžu ublížiť iným ľuďom.

Nikdy nehodnotím výklady, rady a prácu ostatných ezoterických poradcov.

Nevykladám vešteckými metódami  na osoby, ktoré o to nepožiadali – napr. rodičia chcú vedieť, čo ich deti čaká v milostnom živote a pýtajú sa ma bez súhlasu svojich detí.

Tento kódex poruším snáď len vo výnimočných prípadoch a len vtedy, keď dotazujúceho bude motivovať úprimná a nezištná láska a snaha pomôcť im.

Poznatky, ktoré získate pri výklade vešteckými metódami, nevyvyšujte nad názory iných ľudí.

S láskou DAMIEL