PROGRAM KURZU

Program kurzu:

10:00 – 10:30 hod. Prezentácia účastníkov kurzu
10:30 – 11:30 hod. Ako nás napádaju zlé energie prekliatia, závisti, porobenia...
  Zásady
  Diagnostikovanie s kyvadlom energetických centier - čakier a senzibilita
11:00 – 13:00 hod. Otázky a odpovede
  Príprava na odrobneie a čistenie zlých energií
  Spoločná meditácia bubnov
13:00 – 13:30 hod. Obed
13:30 – 15:30 hod. Relaxacia a odputanie zlých duchov
  Odrábanie prekliatia a negatívných energií
  Harmonizácia vedomia a podvedomia
15:30 – 17:00 hod. Prijatie pozitívných a ochranných ANJELSKÝCH energií
  Šťastné a priaznivé čísla
17:00 hod. Ukončenie  kurzu