EZO KURZY, SEMINÁRE, ŠPIRITUÁLNE SEANSY U DAMIELA

SEMINÁRE, KURZY, SEANSY A STRETNUTIA S DAMIELOM VO VEĽKOM MEDERI

 2017

Objednajte sa  na  semináre, kurzy, seansy a stretnutia. Váš život sa vám odmení láskou, pokojom, stabilitou, radosťou ale i zdravím. Konečne zažijete život bez stresu! Teším sa na Vás. Úplne dole sa môžete objednať a vybrať si ten Váš rituál.

V cene kurzu nie je zahrnutý obed.

Cena jedného kurzu alebo seminára :                     90,00 € / osoba

Miesto konania kurzov a prednášok, seáns: 

Ubytovanie v súkromí Harmony House, kúpelné mestečko Veľký Meder

Každého prihláseného účastníka budeme kontaktovať  a podáme mu ďalšie informácie.

inf.telefonicky na čísle 0915677106 u DAMIELA

Silná aura vďaka rituálom u Damiela

Naša aura je oveľa zraniteľnejšia než fyzické telo. Veľmi často je poškodzovaná  inými ľuďmi hoci o tom vôbec nemusíme vedieť. Mimoriadne zničujúcou energiou je energia závisti, je dokonca škodlivejšia ako obávané prekliatia, urieknutia či čierna mágia. Všetky tieto deštrukčné energie veľmi ľahko vnikajú do oslabenej aury a následne človeku spôsobujú rôznorodé problémy – finančné, vzťahové a nakoniec i zdravotné. Ak je naša aura vyrovnaná, žiadna farba v nej nie je slabá, človek žije spokojne a celkovo sa mu darí v živote.

 

 SEMINÁRE, KURZY, SEANSA :

PRIPRAVUJEM od Apríla do Septembra.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu objednávateľ poskytne, budú použité výlučne na potreby súvisiace s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Vyplnením údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 428/ 2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť po podaní písomnej žiadosti.

Objednávam si záväzne jednodňový kurz, seminár, seansu v cene 90,00Eurce

Kurz, seminár, seansa nenahrádza lekársku starostlivosť a neodporúčame prerušenie liečby lekárom ak nejakú momentálne využívate.